Velkommen Vår nye partner fra Storbritannia for å besøke vårt firma

- Mar 11, 2019-

Hussein er en ny samarbeidspartner i vårt firma, det er ikke den første tiden for dem å komme til Kina, men det er første gang de besøker vår by og selskap. De har egne butikker 2 i AU, og de er også veldig glade for å finne oss som plaggleverandør.

2019-3-3 AU Fair Hussein

I begynnelsestrinnet har vi laget 3 stykker prøve for dem, og langtidssamarbeid, vi utvider vår virksomhet og fører til større tilfredshet fra kundene. Vi har allerede gjort en prøve før de ankommer i Kina, og de er veldig fornøyd med prøven og er glad for å kjenne oss.

Vi tror at et bedre samarbeid mellom oss kommer hovedsakelig fra god vilje og tillit til hverandre.

Vi tror at samarbeid og langvarige relasjoner er grunnleggende for å sikre suksess, det antas at vårt samarbeid vil gi oss en suksess.

Velsigne vår venn, ønsker hennes familie lykke lykkelig, bli fylt med en lykke.